محورهای اولین کنفرانس پژوهشهای حرفه ای در مشاوره و روانشناسی- آسیب شناسی خانواده

طلاق

 • طلاق و آسیب شناسی فردی
 • طلاق و فرزندان
 • طلاق و خانواده مبداء(اصلی)
 • طلاق و اعتیاد
 • طلاق عاطفی
 • طلاق/ فرصت ها و تهدیدها

خشونت

 • خشونت و الگوهای شخصیتی
 • خشونت و آسیب های کودکی
 • خشونت و فرزندان
 • خشونت عاطفی
 • خشونت مالی
 • خشونت و خیانت
 • خشونت و اعتیاد

خیانت زناشویی

 • خیانت و رسانه های جدید(شبکه های اجتماعی)
 • خیانت و صمیمیت آسیب دیده
 • خیانت و بخشش
 • خیانت و فرزندان
 • خیانت و اسلام
 • خیانت/ فرصت ها و تهدیدها

و سایر موضوعات مرتبط با آسیب شناسی خانواده شامل آسیب شناسی خانواده و اجتماع، خانواده و بزهکاری، خانواده و مواد مخدر، خانواده و آسیب های نوپدید و ...

2

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L