نمایه کنفرانس در ISC

طبق قوانین جدید و مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری  از این پس تنها کنفرانس هایی که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به ثبت رسیده باشند دارای اعتبار از  نظر وزارت علوم هستند وتنها مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و کنگره های نمایه شده در ISC دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه می باشند. لذا با کمال مسرت و خرسندی به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان محترم می رسانیم با پیگیری کمیته اجرایی و معاونت محترم پژوهشی و فنآوری دانشگاه هرمزگان اولین کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روان شناسی و مشاوره در نمایه استنادی علوم دنیای اسلام نمایه گردید و کلیه مقالات پذیرش شده در این کنفرانس ا ز امتیاز فوق بهره مند خواهند شد و در آن نمایه می گردند.

http://conf.isc.gov.ir/ebr97

 کمیته اجرایی کنفرانس پیگیر نمایه سازی دومین کنفرانس می باشد.

11

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L