کنفرانس پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره، همایش ادواری سالانه ی گروه علوم تربيتی دانشگاه هرمزگان می باشد که هر سال در استان ساحلی زيبای هرمزگان برگزار می گردد. موضوعات اين کنفرانس عمدتا موضوعات تخصصی و حرفه ای در حوزه های جديد روانشناسی و مشاوره می باشد. اين کنفرانس تحت حمايت دانشگاه هرمزگان و با برخورداری از تجارب اساتيد و پژوهشگران روانشناسی و مشاوره از دانشگاه های سراسر کشور برگزار می گردد. دومين کنفرانس با موضوع دستاوردهای نوين در علوم تربيتی و رفتاری با رويکرد ازنگاه معلم در اسفند ماه 1398 و با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان ميناب در اين شهر برگزار خواهد شد و دبيرخانه کنفرانس از هم اکنون پذيرای مقالات ارزشمند اساتيد، پژوهشگران، معلمان و دانشجويان گرانقدر می باشد.

1

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L