اولین کنفرانس پژوهش های حرفه ای در روان شناسی و مشاوره با موضوع آسیب شناسی خانواده: طلاق، خشونت و خیانت زناشویی سعی دارد تا با نگاهی تخصصی به آسیب های خانواده، علاوه بر پیمایش علل و عوامل تاثیر گذار بر این آسیب ها، در قالب یک رویکرد علمی و تخصصی، راهکارهای پیشگیری از این آسیب ها و درمان و اصلاح آن را مورد بررسی قرار دهد. خانواده، به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی، می تواند تاثیرات بلند مدت و پایداری بر رشد و کارکرد آحاد جامعه داشته باشد. از این رو توجه ویژه به آسیب های احتمالی به این نهاد ارزشمند می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود باشد. کنفرانس آسیب شناسی خانواده: طلاق، خشونت و خیانت زناشویی اگر چه سعی دارد تا با تمرکز بر سه آسیب محوری یادشده مطالعات انجام گرفته را یکسان سازی کند اما به این محورها محدود نمی شود و پژوهشگران ارجمند می توانند متناسب با علائق پژوهشی خود دیگر آسیب های مطرح در حوزه خانواده را نیز مورد توجه قرار دهند.

1

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L