اطلاعیه مهم: ارسال نسخه کامل مقالات

اطلاعیه مهم: ارسال نسخه کامل مقالات

نویسندگان و پژوهشگران محترم

ضمن سپاسگزاری از حضور شایسته شما در کنفرانس به اطلاع می رساند جهت ثبت مقالات در آی اس سی نسخه کامل مقالات خود را تا 14 اسفند ماه منحصرا به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید. نویسندگان محترمی که قبلا نسخه کامل مقالات را ارسال کرده اند نیز باید دوباره مقاله خود را به ایمیل ذکر شده ارسال فرمایند.

با تشکر دبیرخانه کنفرانس

mohamadfarshad70@gmail.com  

12

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L