اطلاعیه مهم: بخش های همایش ملی ازنگاه معلم

اطلاعیه مهم: بخش های همایش ملی ازنگاه معلم

بخش های 5 گانه همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری با رویکرد از نگاه معلم

 

1- بخش اول ( محتوای آموزشی)

( تحلیل، نقد و بررسی کتب تحصیلی مقاطع آموزشی)

 

2- بخش دوم (مقالات )

اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش و محور کلی مقالات

 

3- بخش سوم ( اقدام پژوهی)

 

4- بخش چهارم ( مقالات آزاد)

کلیه گرایش های علوم پایه، فنی مهندسی، علوم انسانی، هنر، و ...

 

5- بخش پنجم ( محتوای الکترونیکی)

درس افزارها و نرم افزارهای الکترونیکی-  اپلیکیشن های آموزشی

 

12

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L