تلفن: 07633711018

پست الکترونیک:

samavi@hormozgan.ac.ir


ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L
   
1396/09/25 6:23:39 PM
حجت زارعی نوشته:

سلام


متاسفانه سایت در صفحه ارسال فایل ها دچار مشکل میشود.


سلام

حل شد.